Застраховка „Заболяване”

Какво е
застраховка „Заболяване” ?

Вид застраховка, при която Застрахователят поема рискове при настъпило застрахователно събитие съгласно Общи условия и сключен корпоративен договор/виж целия текст/

Какво включва

Handshake After Signing Health Insurance Form
Handshake After Signing Health Insurance Form

Какво е
застраховка „Заболяване” ?

Вид застраховка, при която Застрахователят поема рискове при настъпило застрахователно събитие съгласно Общи условия и сключен корпоративен договор/виж целия текст/

Какво включва

Handshake After Signing Health Insurance Form
Handshake After Signing Health Insurance Form