„Фи Хелт Застраховане” АД

За нас

„Фи Хелт Застраховане“ АД e акционерно дружество с лиценз на застраховател от 2013- та година, действащо на територията на Р България. В началото стартира под наименованието ЗОК Фи Хелт . Като млада и динамично развиваща се компания бързо успява да намери своето място на застрахователния пазар. Днес „Фи Хелт Застраховане“ АД е с утвърдени позиции и изразена конкурентоспособност. С ясна стратегия и визия за развитие изгражда добри професионални взаимоотношения с нови и дългогодишни бизнес партньори. Чрез дейността си на Застраховател, „Фи Хелт Застраховане“ АД изразява и своята мисия „ГРИЖА ЗА ЗДРАВЕТО, МИСЪЛ ЗА БЪДЕЩЕТО!” . 

Кои сме ние?

Ефективно обслужване

Финансова стабилност

Утвърдени позиции

Дългогодишен партньор

Основен приоритет

Основен приоритет на „Фи Хелт Застраховане“ АД е да поддържа високо и ефективно обслужване на ползвателите на застрахователни услуги, при условията на непрекъсваемост и финансова стабилност. В тази връзка и с цел прецизно управление и смекчаване на поетия застрахователен риск, дружеството има сключен договор, с водещ международен презастраховател в лицето на VIG Rе. Посредством презастрахователното покритие, ФИ ХЕЛТ прехвърля част от поетите рискове на презастраховател,  с дългосрочен кредитен рейтинг „А+” и оценка „стабилна перспектива” на Standard & Poor‘s Financial Service LLC . Финансовата стабилност на „ФИ ХЕЛТ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД е доказана през годините с положителния финансов резултат и договорните отношения с водещи международни презастрахователи. 

Handshake After Signing Health Insurance Form

Защо да изберете „Фи Хелт Застраховане” АД ?

Взимайки информирано решение, Вие, нашите клиенти получавате спокойствие, сигурност, надеждност.
„Фи Хелт Застраховане” АД предлага:

  • персонализиран подход и внимание при решаването на всеки конкретен случай;
  • 24 часово професионално съдействие по телефона от страна на наши координатори ;
  • достъп до неотложна медицинска помощ денонощно в почивни и в празнични дни;
  • извършване на ежегодни качествени и обстойни профилактични прегледи и изследвания;
  • извършване на прегледи и изследвания без ограничения и специални направления с минимална загуба на време за Вас;

Със застраховка „Заболяване” Вие получавате още:

директен и бърз достъп до лечебни заведения – наши партньори. „Фи Хелт Застраховане” АД разполага с изградена мрежа на база договорни взаимоотношения с над 450 лечебни заведения, действащи на територията на цялата страна. – (виж нашия Кръг Партньори)

Предимства и ползи за Вашия бизнес

С медицинска застраховка „Заболяване” Вие безспорно подобрявате условията на работа във Вашата фирма, избирайки най-добрата инвестиция за всеки човек, а именно инвестицията в собственото му здраве!

Със застраховка „Заболяване” Вие получавате още:

директен и бърз достъп до лечебни заведения – наши партньори. „Фи Хелт Застраховане” АД разполага с изградена мрежа на база договорни взаимоотношения с над 450 лечебни заведения, действащи на територията на цялата страна. – (виж нашия Кръг Партньори)

Предимства и ползи за Вашия бизнес

С медицинска застраховка „Заболяване” Вие безспорно подобрявате условията на работа във Вашата фирма, избирайки най-добрата инвестиция за всеки човек, а именно инвестицията в собственото му здраве!