„Фи Хелт Застраховане” АД

Ние сме част от групата Fihealth с основополагащи принципи на действие – експертност,  качество, доверие.

„Фи Хелт Застраховане” АД е едноличен собственик на „Служба по трудова медицина – Фи Хелт” ЕООД и разполага със собствени медицински центрове, оборудвани с най-модерна апаратура: https://www.fihealth.bg.

Нашата обща мисия е „Да поставим начало за едно по-добро бъдеще”!

Подобряване на здравето и предпазване от заболяване

Извънболнична медицинска помощ

Болнична медицинска помощ

Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия

Медицински стоки

cavity

Дентална помощ

Подобряване на здравето и предпазване от заболяване

Извънболнична медицинска помощ

Болнична медицинска помощ

Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия

Медицински стоки

cavity

Дентална помощ

„ГРИЖА ЗА ЗДРАВЕТО,
МИСЪЛ ЗА БЪДЕЩЕТО!”

„Фи Хелт Застраховане“ АД e акционерно дружество с лиценз на застраховател от 2013- та година, действащо на територията на Р България. В началото стартира под наименованието ЗОК Фи Хелт . Като млада и динамично развиваща се компания бързо успява да намери своето място на застрахователния пазар. Днес „Фи Хелт Застраховане“ АД е с утвърдени позиции и изразена конкурентоспособност. С ясна стратегия и визия за развитие изгражда добри професионални взаимоотношения с нови и дългогодишни бизнес партньори. Чрез дейността си на Застраховател, „Фи Хелт Застраховане“ АД изразява и своята мисия „ГРИЖА ЗА ЗДРАВЕТО, МИСЪЛ ЗА БЪДЕЩЕТО!” . 

Защита на личните данни/GDPR

Уважаеми клиенти,

 „Фи Хелт Застраховане“ АД като администратор на лични данни администрира и обработва Вашите данни законосъобрано съгласно действащото законодателство в Р България и влезлия в сила GDPR – Регламент на EU 2016/679 от 25.05.2018 г.

Последно добавени

Кариера във FiHealth Застраховане

Желаете Вашите документи да бъдат включени в базата данни от потенциални кандидати за работа във “Фи Хелт Застраховане” АД?

Контакти

Адрес

кв. "Студентски град", ул. "Проф. Александър Фол" 2, вх. Б, ет. 2

Имейл

fihealth@fihealth.bg