Структура

Организационна структура:

Съвет на Директорите:

Председател – г-н Евгени Луканов
г-н Никола Бакалов
д-р Милена Касапова

Изпълнителен директор:

д-р Милена Касапова