Вход за застраховани лица

Да поставим заедно начало за едно по-добро бъдеще

1. Застраховка “Заболяване”
Застраховка “Заболяване” осигурява финансово обезпечение на разходи, свързани с медицински грижи в извънболнична медицинска помощ, болнично лечение, разходи за медицински стоки и дентални услуги.

2. Кой може да бъде застрахован
Работодател може да застрахова своите служители

3. Още предлагани медицински услуги
Пакет „Подобряване на здравето и предпазване от заболяване”
Пакет „Извънболнична медицинска помощ”
Пакет „Болнична медицинска помощ”
Пакет „Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия”
Пакет „Медицински стоки”
Пакет „Дентална помощ”

Вход за застраховани лица

Вход за ИМП