Политика за конфиденциалност

Фи Хелт Застраховане като администратор на лични данни администрира и обработва Вашите данни законосъобрано съгласно действащото законодателство в Р България и влезлия в сила GDPR – Регламент на EU 2016/679 от 25.05.2018 г.

Политика за конфиденциалност “Фи Хелт Застраховане“ АД

“Фи Хелт Застраховане“ АД (“Дружеството“, “ние“, “нас“) е компания, която има дългогодишна история и дейност на българския пазар по предоставянето на услуги като застраховател по застраховки “Заболяване“ и “Злополука“, развиващ и програми по здравно застраховане.

При извършването на нашата търговска дейност, защитата на Вашите данни е основен приоритет за нас и поради това се стремим да ги обработваме при свеждане на данните до необходимия минимум и при ограничаване на сроковете за тяхното съхранение, като прилагаме подходящи технически и организационни мерки за тяхната сигурност. Ние ценим неприкосновеността на Вашия живот и здраве и конфиденциалността на Вашите данни.

При извършването на нашата дейност, защитата на Вашите данни е основен приоритет за нас и поради това се стремим да ги обработваме при свеждане на данните до необходимия минимум и при ограничаване на сроковете за тяхното съхранение, като прилагаме подходящи технически и организационни мерки за тяхната сигурност. Ние ценим неприкосновеността на Вашия живот и здраве и конфиденциалността на Вашите данни.

Настоящата Политика за конфиденциалност има за цел да Ви предостави обща информация за това как и какви видове лични данни обработваме (респективно събираме от и за Вас), защо са ни необходими, на кого могат да бъдат предоставени или разкрити и за какъв период от време ще бъдат съхранявани. Запознайте се с настоящата Политика внимателно и не се колебайте да се свържете с нас – на посочените данни за контакт – в случай че имате допълнителни въпроси, свързани с дейността на Дружеството по обработване на лични данни или с Вашите права като субекти на лични данни.