Ние сме част от групата Fihealth с основополагащи принципи на действие – експертност,  качество, доверие.

„Фи Хелт Застраховане” АД е едноличен собственик на „Служба по трудова медицина – Фи Хелт” ЕООД и разполага със собствени медицински центрове, оборудвани с най-модерна апаратура: https://www.fihealth.bg.

Нашата обща мисия е „Да поставим начало за едно по-добро бъдеще”!