За Медицински център FiHealth Пловдив

За нас

Медицински център FiHealth Пловдив е лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ, разположен в сградата на бул. „България“ №4, първи етаж (над партер) на Орибилдингс „Язов“ (срещу входа на пожарната на Международен панаир гр. Пловдив). На същия етаж е разположена и групова практика на лични лекари „Вива“. Кръвни проби се взимат в „Медицински център Фи Хелт Пловдив “ АД и се изследват в клинична лаборатория на „Транспортна болница“ , която е акредитирана с най-висока оценка за качество. Центърът има сключен договор с лаборатория „Хисто 2000“ за изследване на цитонамазки. Медицинският център предлага съвременна високоспециализирана диагностика и лечение с помощта на модерна апаратура: електромиограф, доплеров сонограф (ALOKA SSD-35 OOSX), електроенцефалограф, ехограф (EXO ALOKA F6), електрокардиограф, велоергометър, Холтер АН, Холтер ЕКГ/на Schiller/, рентгенов апарат, съвременна офталмологична апаратура (компютърен периметър, автокераторефрактометър, биомикроскоп, аномалоскоп), колпоскоп , аудиометър „MAIKO 41“, остеодензитометрия.

От 24.06.2013 година е разкрита физиотерапия със зали за кинезитерапия и електролечение, оборудвана с нова апаратура ,позволяваща комплексно лечение провеждано от изключително компетентен екип.