Лаборатория на Медицински център FiHealth Пловдив

ЛАБОРАТОРИЯ

В МЦ Фи Хелт, гр. Пловдив се извършват богат набор от клинични изследвания. Добрата организация и вътрешен контрол, гарантират точността на получаваните резултати.
Персоналът на МЦ Фи Хелт, гр. Пловдив спазва стриктно правилата за конфиденциалност на вашите лични данни и резултати.
ЛАБОРАТОРНИ ГРУПИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
⦁ Хематология
⦁ Дигностика на урина
⦁ Биохимия
⦁ Имунология
⦁ Вирусология
⦁ Серология
⦁ Микробиология
⦁ Паразитология
⦁ Микология
⦁ ДНК диагностика
⦁ COVID 19 – бърз антигенен тест и количествен тест за антитела
*Лабораторните изследвания в МЦ Фи Хелт, гр. Пловдив се извършват по договор с друго лечебно заведение