Медицински услуги

На разположение на нашите пациенти са
специализирани кабинети по:

Digestive System, stomach, internal, organ, human, body

Вътрешни болести

Reproductive System, ovary, vagina, female, internal, organ, human

Акушерство и гинекология

heart, organ, human, body, internal, anatomy, blood

Кардиология

brain, nervous system, control, internal, organ, human

Неврология

Хирургия

Skeletal System, bones, joint, knee, anatomy, internal, organ

Ортопедия и травматология

Reproductive System, penis, male, internal, organ, body, human

Урология

thyroid

Ендокринология

ear, listen, internal, spiral, body, human, sensing

Уши, нос, гърло

eye, organ, internal, human, body

Очни болести

tibia

Ревматология

Muscular System, muscle, internal, organ, human, arm, hand

Физикална медицина и кинезитерапия

kidney, organ, internal, human, body, Excretory System

Нефрология

intestine, body, internal, organ, human, appendix, Digestive System

Гастроентерология

SMALLPOX

Кожни и венерически болести