Медицински център FiHealth Пловдив - Партньори

Ние предлагаме специализирана доболнична медицинска помощ в различни области на медицината

Нашите партньори:

НЗОК

Фи Хелт Застраховане

Булстрад Живот

ЗК „УНИКА ЖИВОТ„ АД

Дженерали

Доверие

Съгласие