Цени FiHealth Пловдив

Код Наименование Цена в лева
3348 ПЪРВИЧЕН ПРЕГЛЕД 60.00
3349 ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД 35.00
3352 ЕКГ 10.00
3353 Ехокардиография 40.00
3354 Аудиометрия 15.00
3355 Периметрия 40.00
3356 ЕЕГ 40.00
3357 ЕМГ 40.00
3358 Велоергометрия 45.00
3359 Холтер – ЕКГ 45.00
3360 Холтер – RR 40.00
3366 Колпоскопия 35.00
3387 Електростимулация 5.00
3395 Аналитична ЛФК 7.00
3405 Ехография на щитовидна жлеза 30.00
3613 Измерване на кръвно налягане 10.00
3630 Отстраняване на шевен материал 12.00
3639 Капиляроскопия 40.00
3640 Обработка на панарициум 35.00
3655 Малка превръзка 8.00
3657 Голяма превръзка 18.00
3660 Обработка на малка рана +противотетаничен серум 20.00
3661 Обработка на голяма рана +противотетаничен серум 30.00
3662 Предна тампонада на носа 20.00
3666 Отстраняване на чужди тела в ларинкса 20.00
3671 Поставяне на тетаничен анатоксин 10.00
3747 Местна анестезия 20.00
3751 Отстраняване на чуждо тяло от влагалището 20.00
3753 Медикаментозно лечение на кондиломи 20.00
3783 Неоперативно отстраняване на чуждо тяло от носа 20.00
3785 Отстраняване на чуждо тяло от устната кухина или гърлото 20.00
3788 Отстраняване на церумен 20.00
3793 Поставяне на медикаменти в кухината на средното ухо 20.00
3794 Локална анестезия 25.00
3800 Обработка на гнойна рана малка 25.00
3801 Обработка на гнойна рана голяма 35.00
3809 Премахване на кърлеж/ оперативно+ преглед/ 40.00
3810 Премахване на кърлеж / неоперативно+ преглед/ 20.00
3847 Ехография млечни жлези 40.00
3849 Средна превръзка 12.00
3853 Поставяне на вътрематочна спирала 40.00
3854 Отстраняване на вътрематочна спирала 20.00
3856 Абдоминална ехография 20.00
3870 Лечение с НЧТ 2 електрода 3.50
3871 Лечение с НЧТ 4 електрода 4.00
3872 Електрофореза 4.00
3877 Ултразвукова терапия 5 мин. 5.00
3878 Вакуумтерапия 5.00
3880 Светлолечение 2.00
3881 Шиацу масаж 4.00
3883 Лазертерапия ОДА, НС, АГ 10.00
3884 Лазертерапия, лазерпунктура 15.00
3886 ЛФК уреди 5.00
3925 Цитонамазка Хисто 2000 20.00
3926 Екг с 12 отвеждания 15.00
3927 Венозна манипулация 7.00
3928 Венозна инфузия 15.00
3929 Мускулна манипулация 5.00
3932 Ехография коремни органи 40.00
3938 Поставяне на уретрален катетър 20.00
3942 Шев на малка рана с упойка и обработка 30.00
3943 Шев на голяма рана с упойка и обработка 45.00
3947 Имобилизация с ползване на шина, лонгета 25.00
3948 Отстраняване на чуждо тяло 25.00
3954 Транвагинална ехография 30.00
3955 Вземане на биопсичен материал за хистологично изследване 20.00
3956 Поставяне на влагалищна тампонада 15.00
3957 Отстраняване на валагалищна тампонада 15.00
3961 Отстраняване на кондиломи чрез електрокаутеризация и ексцизия 50.00
3962 Медикаментозно лечение на тъканно- деструктивни изменения 30.00
3963 Електрокаутеризация на тъканно- деструктивни изменения 50.00
3966 Вземане на материал от влагалище за микробиологично изследване 15.00
3967 Антибиограма- 6 диска 10.00
3968 Антибиограма- 8диска 11.00
3969 Антибиограма- 10 диска 13.00
3977 Гипсова шина долен крайник -малка 5.00
3978 Гипсова шина долен крайник – средна 15.00
3979 Гипсова шина долен крайник – голяма 20.00
3980 Гипсова шина горен крайник -малка 5.00
3981 Гипсова шина горен крайник – средна 10.00
3982 Гипсова шина горен крайник – голяма 15.00
3983 Гипсова превръзка долен крайник малка 10.00
3984 Гипсова превръзка долен крайник средна 20.00
3985 Гипсова превръзка долен крайник голяма 30.00
3989 Гръдно-ръкавна шина 50.00
3990 Периартикуларна инжекция 10.00
3991 Вътреставна инжекция 15.00
3992 Гипсов крачол 50.00
3993 Пункция 30.00
3994 Ехография 30.00
3995 Преглед +ехография 50.00
3997 Доплерова сонография 40.00
4002 Рефракция със сферични лещи/ вкл.с изписване на очила 15.00
4003 Рефракция при астегматизъм/вкл. с изписване на очила 15.00
4004 Обективно определяне на рефракция /скиаскопия/ при възрастни и деца 15.00
3698 Пролактин 14.00
3699 Тестостерон 14.00
3700 PSA 15.00
3701 ТИРЕОГЛОБУЛИНОВИ АНТИТЕЛА /Anti-T/ 16.00
3702 ТИРЕОПЕРОКСИДИЗНИ АНТИТЕЛА / Anti-TPO/ 16.00
3703 Материал от гениталната система 8.00
3704 АНТИБИОГРАМА 6 АНТИБИОТИЧНИ ДИСКА 10.00
3705 АНТИБИОГРАМА 8 АНТИБИОТИЧНИ ДИСКА 11.00
3706 АНТИБИОГРАМА 10 АНТИБИОТИЧНИ ДИСКА 13.00
3707 Урина общо изследване 6.00
3708 ПКК+ ДКК 10.00
3925 Цитонамазка Хисто 2000 10.00
Код Наименование Цена в лева
4005 Очни дъна 20.00
4006 Субконюнктивна или палабулбарна инжеция 15.00
4007 Цветоусещане 10.00
4008 Измерване на вон/ тонометрия/ еднократно 20.00
4009 Гониоскопия/предноканерен ъгъл 15.00
4010 Фундогониоскопия 15.00
4011 Екстракция на чуждо тяло от роговицата 15.00
4012 Екстракция на чуждо тяло от конюнктивата 15.00
4013 Промивка на слъзни пътища 15.00
4015 Лечение със СЧТ 2 електрода 3.50
4016 Лечение със СЧТ 4 електрода 4.00
4019 Лечение ВЧТ 3.50
4022 Магнитотерапия 2 индуктура 2.50
4023 Магнитотерапия 4 индуктура 4.00
4025 Ултразвукова терапия паравертебрално 10 мин. 7.00
4034 Суспенсионна терапия 7.00
4035 Масажна яка 15 мин. 10.00
4036 Частичен масаж 20 мин. 20.00
4577 Остеоденситометрия 20.00
06.02_ 4483 Рентгенография на челюстите в специални проекции 20.00
06.03_ 4484 Рентгенография на лицеви кости 20.00
06.04_ 4485 Рентгенография на околоносни синуси 20.00
06.05_ 4486 Специални центражи на черепа 20.00
06.06_ 4487 Рентгенография на стернум 20.00
06.07_ 4488 Рентгенография на ребра 25.00
06.10_ 4491 Рентгенография на длан и пръсти 20.00
06.11_ 4492 Рентгенография на стерноклавикуларна става 20.00
06.13_ 4494 Рентгенография на тазобедрена става 20.00
06.14_4495 Рентгенография на бедрена кост 20.00
06.15_ 4496 Рентгенография на колянна става 20.00
06.16_ 4497 Рентгенография на подбедрица 20.00
06.17_ 4498 Рентгенография на глезенна става 20.00
06.18_ 4499 Рентгенография на стъпало и пръсти 20.00
06.19_ 4500 Рентгенография на клавикула 20.00
06.20_ 4501 Рентгенография на акромиоклавикуларна става 20.00
06.21_ 4502 Рентгенография на скапула 20.00
06.22_ 4503 Рентгенография на раменна става 20.00
06.23_ 4504 Рентгенография на хумерус 20.00
06.24_ 4505 Рентгенография на лакетна става 20.00
06.25_ 4506 Рентгенография на антебрахиум 20.00
06.26_ 4507 Рентгенография на гривнена става 20.00
06.28_4509 Рентгенография на череп 30.00
06.29_ 4510 Рентгенография на гръбначни прешлени 20.00
06.30_ 4511 Рентгенография на гръден кош и бял дроб 25.00
06.31_ 4512 Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум 30.00
06.32_ 4513 Обзорна рентгенография на корем 25.00
06.34_ 4515 Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи 40.00
06.37_4517 Рентгеново изследване на хранопровод, стомах 25.00
06.38_4518 Рентгеново изследване на тънки черва 45.00
15_4543 Рентгенография на гръден кош и бял дроб-2 проекции 30.00
18_4544 Рентгенография на стернум -2 проекции 30.00
 22_4545 Рентгенография на акромиоклавикуларна става-2 проекции 30.00
25_4546 Рентгенография на скапула-2 проекции 30.00
30_4548 Рентгенография на хумерус 2 проекции 30.00
32_454 9 Рентгенография на лакетна става 2 проекции 30.00
34_455 0 Рентгенография на антебрахиум 2 проекции 30.00
42_456 4 Рентгенография на таз 25.00
48_455 5 Рентгенография на подбедрица 2 проекции 30.00
52_455 7 Рентгенография на стъпало и пръсти 2 проекции 30.00
9 Контрастно изследване на стомах 35.00
56_452 3 Ехографска диагностика на щитовидна жлеза 30.00
59_452 4 Урография /без стойността на контрастната материя/ 60.00
61_452 5 Ехографска диагностика на млечни жлези 40.00
_4529 Крайници в 1 равнина/ стави, шийни прешлени, рамо, коляно/ 30.00
_4530 Крайници в 2 равнини / длан, китка, глезен, стъпало/ 30.00
3409 ПКК 5.00
3410 СУЕ 4.00
3411 ДКК 4.00
3416 Протромбиново време 4.00
3420 Глюкоза 3.00
3422 Гликиран хемоглобин Hb A1c 15.00
3423 Урея 3.00
3424 Креатинин 3.00
3425 Пикочна киселина 3.00
3427 Общ белтък 3.00
3428 Албумин 3.00
3430 HDL-холестерол 3.00
3431 LDL холестерол 3.00
3432 Триглицериди 3.00
3437 Йонизиран калций 4.00
3439 Желязо 4.00
3440 ЖСК 4.00
3444 АЛАТ 3.00
3445 ГГТ 4.00
3446 АФ 4.00
3453 fT4 14.00
3454 fT3 14.00
3455 TSH 14.00
3496 CRP 6.00
3521 Микроалбуминурия 10.00
3681 Общ холестерол 3.00
3685 Асат 3.00
3688 Калции+натрий 6.00
3689 Общ калций 3.00
3690 Фосфати 4.00
3691 Магнезий 6.00
3696 Естрадиол 14.00
3697 Прогестерон 14.00
3927 Венозна манипулация 7.00
3929 Мускулна манипулация 5.00
4570 ТАКСА ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ 2.00
4582 ПАКЕТ ПРОФИЛАКТИКА 150.00
4599 Ca-153 15.00
4600 CA-125 15.00
3966 Вземане на материал от влагалище за микробиологично изследване 15.00