Във връзка с въвеждане на извънредно положение на територията на цялата страна

Уважаеми клиенти и партньори,

Във връзка с въвеждане на извънредно положение на територията на цялата страна и предписанията на щаба за периода 13-ти март – 13-ти май 2020 г. с цел ограничаване на разпространението на COVID-19, Ви уведомяваме, че считано от 16-ти март 2020 г. въвеждаме реорганизация на процесите по обслужване.

Информираме ви, че офисът на Фи Хелт Застраховане АД ще работи с обичайното си работно време, като считано от 16-ти март 2020 г. се преустановява достъпът на клиенти и външни лица чрез личен контакт на територията му до отмяна на извънредните наложени мерки. По този начин, чрез намаляване на възможностите за физически контакт, защитаваме здравето на нашите клиенти, партньори и служители.

За периода на извънредно положение връзката с Кол центъра на Компанията ще бъде осъществявана чрез тел.: 070012127;

Документите за възстановяване на разходи може да изпращате на e-mailfihealth@fihealth.bg.

За периода на извънредно положение документите за завеждане на застрахователни претенции по застраховките по ипотечни кредити, потребителски кредити и кредитни карти, се предоставят само в офиси на Първа инвестиционна банка.

Моля, спазвайте наложените ограничителни мерки. Те са в интерес на вашето здраве и на цялото общество.

От Ръководството на „Фи Хелт Застраховане“ АД