Групова практика за първична медицинска помощ-Сливен ООД