Диагностично – консултативен център I – Пловдив ЕООД