Болнична база за активно лечение към ВМА – Варна

24 – часова неотложна и спешна помощ