Болнична база за активно лечение към ВМА – Пловдив