Специалист „Административно – информационно обслужване”

Кандидатствай

FiHealth Застраховане e динамично развиваща се застрахователна компания. Част е от групата на Първа инвестиционна банка, един от лидерите на банковия пазар с 30 годишна история.

FiHealth Застраховане се стреми да отговори на постоянно променящите се нужди и нарастващи очаквания на своите клиенти, като следи актуалните тенденции и непрекъснато инвестира в иновативни решения.

 Задължения и отговорности:

 • Отговаря за коректното и своевременно регистриране на претенции от застрахованите лица;
 • Отговаря за коректното и своевременно регистриране на отчети от лечебни заведения;
 • Отговаря за подпомагането на дейността на фронт офис- поддържа регистър с входяща и изходяща кореспонденция, комуникация със застраховани лица и др.;
 • Изпълнява административни задачи, свързани с функционирането на дружеството.

Изисквания към кандидатите:

 • Отлични компютърни умения
 • Аналитични умения
 • Предишен опит на аналогична позиция се счита за предимство
 • Висше образование, релевантно на описанието на длъжността, се счита за предимство

Какво предлагаме:

 • Стимулиращо възнаграждение
 • Възможност за кариерно развитие
 • Обучение
 • Работа в млад и динамичен екип

При интерес към позицията и желание за кандидатстване очакваме да изпратите необходимите документи (автобиография с актуална снимка).

Одобрените по документи кандидати ще получат обратна връзка и покана за интервю.
Всички документи ще бъдат разглеждани според ЗЗЛД.