Контакти на Служба по трудова медицина

Ако желаете Вашите документи да бъдат включени в базата данни от потенциални кандидати за работа във “СТМ-ФиХелт” ЕООД, моля изпратете мотивационно писмо, автобиография и актуална снимка на e-mail адрес d.belkina@fihealth.bg или на адрес:

София 1700, кв. “Студентски град”, ул. “Проф. Александър Фол” 2, вх. Б, ет. 2