Политика за
конфиденциалност

“Медицински центрове Фи Хелт“ АД (“FiHealth“, “ние“, “нас“) е компания, която има дългогодишна история и дейност на българския пазар по предоставянето на медико-диагностични услуги и лабораторни медицински изследвания. Модерната медицинска концепция на FiHealth събира под един покрив всички предимства на частната здравна дейност, като на Ваше разположение са редица специализирани кабинети.

При извършването на нашата дейност, защитата на Вашите данни е основен приоритет за нас и поради това се стремим да ги обработваме при свеждане на данните до необходимия минимум и при ограничаване на сроковете за тяхното съхранение, като прилагаме подходящи технически и организационни мерки за тяхната сигурност. Ние ценим неприкосновеността на Вашия живот и здраве и конфиденциалността на Вашите данни.

Настоящата Политика за конфиденциалност има за цел да Ви предостави обща информация за това как и какви видове лични данни обработваме (респективно събираме от и за Вас), защо са ни необходими, на кого могат да бъдат предоставени или разкрити и за какъв период от време ще бъдат съхранявани. Запознайте се с настоящата Политика внимателно и не се колебайте да се свържете с нас – на посочените данни за контакт – в случай че имате допълнителни въпроси, свързани с дейността на FiHealth по обработване на лични данни или с Вашите права като субекти на лични данни.

Администратор на лични данни

Качеството “администратор на лични данни“ има лицето, което самостоятелно или съвместно с друго лице определя целите, за които ще се обработват (събират, използват и съхраняват) лични данни на хартиен носител или в електронна форма.

FiHealth ще действа като администратор на личните Ви данни, когато е налице основание за тяхното обработване, например във връзка с предоставяните от нас услуги; защитата на Вашия живот и здраве; изпълнението на Ваши искания, молби, заявления и жалби до FiHealth или свързани с дейността му; изпълнението на договори с FiHealth, по които сте страна или сте представител на страна, или от които черпите права; изпълнението на или защитата срещу Ваши претенции против FiHealth; реализирането на други законни/легитимни интереси на FiHealth.

В определени случаи FiHealth може да обработва Вашите лични данни и в качеството му на съвместен администратор с други администратори на лични данни, които на законно основание също обработват информация за Вас, както и в качеството на обработващ – когато на FiHealth е възложено такова обработване. Такива са случаите, когато Ви предоставяме услуги в качеството Ви на застраховани лица по здравни застраховки или по застраховки “Злополука“, “Заболяване“ или “Живот“. В такива случаи FiHealth ще продължава да се грижи за сигурността и конфиденциалността на Вашите данни.

Какви видове лични данни FiHealth обработва?

Обработвани лични данни

Във връзка с дейността ни по Закона за здравето ние обработваме широк обхват от лични данни за Вас (в това число здравна информация за Вас) и това обработване е необходимо и обуславящо точното и пълно изпълнение на нашите задължения към Вас като пациент. За целите на дейността ни и на отношенията с Вас, ние обработваме, например, Вашите имена, единен граждански номер, дата на раждане, здравна информация, данни за работодател, данни за застраховател и прочие. Във връзка с дейността ни предоставяне на услуги, свързани с диагностика и лабораторни изследвания, ние обработваме и Ваши биометрични данни (лични данни, свързани с Вашата физическа и физиологическа идентичност) като например данни за кръвна група и други.

Важно е да Ви информираме, че FiHealth обработва лични данни за целите на превантивната и трудовата медицина, за целите на оценката на трудоспособността, за медицинската диагноза, за осигуряването на здравни грижи, за лечение и за предоставяне на услуги в системата на здравеопазването. Наред с това FiHealth обработва Вашите лични данни с оглед спазване на законовите си задължения по Закона за здравето и поради необходимостта да защитим Вашите жизненоважни интереси и на общественото здраве. Посочените причини за обработването на Вашите лични данни представляват самостоятелно и отделно основание за обработване на Вашите лични данни от наша страна. Поради това ние имаме право да обработваме посочените по-горе лични данни и без Вашето изрично съгласие за обработване.

Лични данни за Вас обработваме и:

 • при разглеждането на Ваши жалби/искания/оплаквания и разрешаването на спорове с Вас – защото за нас е важно да подходим индивидуално към Вашите искания и оплаквания и да отговорим на Вашите очаквания и нужди по възможно най-добрия начин;
 • при установяване на договорни отношения с Вас или с физическо или юридическо лице, което представлявате – защото за нас е важно за идентифицираме лицето, което подписвайки съответния договор или документ, адресиран до нас или изготвен във връзка с определени отношения с нас, и поемайки за него или за трето лице определени права и задължения, действително е лицето, което има представителна власт;
 • при осъществяване на бизнес контакти с Вас – когато Вие самите сте ни предоставили данни за контакт по повод наши настоящи или евентуални бъдещи бизнес начинания, или когато Вашите данни за контакт са ни били предоставени от Вашия работодател във връзка с осъществяваните от Вас служебни функции;
 • при посещение на нашия адрес на управление, където се извършва видеонаблюдение – защото сигурността на сградата, в която съхраняваме Вашите данни е от изключително значение както за нас, така и за конфиденциалността на Вашия живот и здраве.

FiHealth прилага пряко и непосредствено принципа за минимизиране на обработваните лични данни. Видовете лични данни, които се обработват са определени съобразно спецификата на дейността на FiHealth и пряко свързаните с нея рискове, налагащи необходимостта FiHealth да предприема мерки за сигурност на превозваните товари и мерки за сигурност и удобство на превозваните пътници.

От Вас FiHealth не събира и използва лични данни, разкриващи расов или етнически произход, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице, поради което в хода на комуникацията си с него Вие не следва да разкривате такива данни.

Обработвани технически данни, които е възможно да Ви индивидуализират

При ползването на уебсайта ни www.fihealth.bg (“Уебсайта“), FiHealth събира информация за Вас, която сама по себе си има характера на “лични данни“, само във връзка с функциите на интерактивната форма за контакт с нас или чрез портала за проверка на Вашите лабораторни резултати. Когато осъществявате контакт с нас чрез онлайн формата за контакт е важно да знаете, че точното предоставяне на лични данни във връзка с отправянето на запитване до FiHealth, е важно, за да можем да Ви предоставим отговор на поставените въпроси и да осъществим обратна връзка с Вас (в изпълнение на Вашето искане/запитване към нас). Ползването на портала за проверки на лабораторни резултати също е форма за събиране на лични данни, макар ние да не съхраняваме данните за Вашите потребителско име и парола за достъп. Това са данни, с които разполагате само Вие и които се генерират случайно и на момента, когато ползвате услугите на нашата лаборатория.

Важно е да знаете, че при посещаването на Уебсайта, FiHealth събира информация за Вас, която може да бъде квалифицирана като “лични данни“ единствено и само при обработване в комбинация с друга информация за Вас, събрана във връзка с работата на Уебсайта. Такава е информацията (данните), която показва Вашите потребителски интереси и поведение. Тези други данни се обработват във връзка с Вашето поведение като потребител на Уебсайта и/или във връзка функционирането на Уебсайта и адекватното предоставяне на заявените от Вас услуги, предоставяни посредством Уебсайта (временни данни (cookies) и други технически данни, записване върху Вашето устройство, чрез което достъпвате браузъра, в който функционира Уебсайта). Такива други данни по-конкретно включват следната информация:

 • информация за Вашия браузър;
 • информация, придобита от файлове “кукис” (cookies) (бисквитки), използване на пискел тагове и други технологии;
 • демографска информация и друга информация, осигурена от Вас;
 • обобщена информация от използването на интернет страницата.

Тези данни се използват от FiHealth, за подобряване работата на Уебсайта, за подобряване на потребителската визия на Уебсайта, за улесняване управлението на страниците, за придобиване на информация за потребителските навици и за таргетирани реклами.

Ние и нашите доставчици на услуги – трети лица – можем да получим тези други данни по различни начини, включително:

 • През Вашия интернет браузър: Повечето интернет страници събират определен вид информация, като например Вашия IP адрес (т.е. адреса на Вашия компютър в интернет), резолюция на екрана, вид на операционната система (Windows или Mac) и версия, вид и версия на интернет браузъра, време на посещението на страницата (страниците). Използваме тази информация за цели, като изчисляване на нивото на посещаемост на интернет страницата ни, диагностициране на проблеми със сървъра и управление на интернет страницата.
 • Използване на файлове “кукис” (cookies) (бисквитки): “Кукис”/“Бисквитката“ са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уеб сайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга. Сама по себе си, бисквитката не съдържа и не събира информация, освен когато е прочетена от сървър през уеб браузър; тя може да дава информация с цел постигане на по-удобна услуга за потребителя чрез регистриране, заедно с останалите други данни, и на предпочитанията на потребителя, чрез идентифициране на грешки и/или събиране на данни за статистически цели. Тези файлове няма да навредят на Вашия компютър, а ни позволяват да разпознаем Вашия компютър и да събираме информация като вид на браузъра, време, прекарано на интернет страницата, посетени страници, предпочитания за езика и съответната държава на интернет страницата.

По-долу има описание на файловете “кукис”/“бисквитки“, които използваме на нашата интернет страница за Република България, каква е функцията им, какви данни събират и как ги използваме.

 • Сесийни бисквитки – Те са необходими за изпълнение на важни функции на Уебсайта, като например запаметяване на повтарящо се поле на формуляр в рамките на една сесия на браузъра. Също така, те съдействат за ограничаване на необходимостта от трансфер на информация в интернет пространството. Те не се съхраняват върху вашия компютър и се изтриват, когато прекратите сесията на Вашия браузър. Важно е да сте информиран, че не можем да гарантираме правилното използване на Уебсайта без използването на бисквитки.
 • Постоянни бисквитки – Тези бисквитки се използват наред с други неща за определяне на това какво, кога и колко често страниците се използват, колко дълго са останали потребителите на дадена страница. За да научите повече за „бисквитките“ на Google Statistic вижте тук (https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage). Тези бисквитки подпомагат следенето на трафика към Уебсайта.
 • “Куки Google Analytics” – Когато някой потребител посещава Уебсайта, ние използваме тези файлове основно за разпознаване на потребителя.
 • “Куки на Facebook“ – Използваме тези файлове само след като Вие изрично сте се съгласили с това и сте приели нашето уведомление на Уебсайта за използването на кукис. Посредством тези файлове, ние Ви предоставяме възможност да споделяте информация, публикуване на Уебсайта в социалните мрежи и да я споделяте с Ваши приятели.

Можете да заявите отказ от получаване на файлове “бисквитки” от настройките на Вашия браузър. Но ако не приемете използването на тези “бисквитки”, е възможно да изпитате известни неудобства при употребата на Уебсайта и някои онлайн услуги. Вие можете и да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на Вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят.

Как FiHealth събира и обработва Вашите лични данни?

Както вече посочихме, целите, за които FiHealth обработва Вашите лични данни са:

 • предоставяне на медико-диагностични услуги и лабораторни изследвания от FiHealth и изпълнение на сключените от него договори;
 • изпълнението на Ваши искания, молби, заявления и жалби до FiHealth или свързани с дейността му;
 • защита на правата и интересите на FiHealth във връзка с изпълнението на договори, по които сте страна, сте представител на страна или от които ползвате права;
 • изпълнение на законови задължения;
 • реализиране на законни/легитимни интереси на FiHealth, свързани с извършваната от него търговска дейност, бизнес процеси или директен маркетинг;
 • директен маркетинг.

С оглед постигане на посочените цели, FiHealth събира данни за Вас по различни начини, като най-често обработваните лични данни са предоставени лично от Вас. Съществуват и други източници, от които FiHealth може да получи информация за Вас, например – от базата данни на Националната здравноосигурителна каса; от други лечебни заведения или лица, предоставящи или предоставили Ви здравни грижи, медико-диагностични услуги или лечение; от наши партньори – застрахователи (когато сте застраховани по здравни застраховки); от Уебстраницата ни (когато сте използвали формата за контакт с нас); от Ваши представители; от официални регистри (като Имотния регистър, Търговския регистър, Централния регистър на особените залози, Централния кредитен регистър и други); от бази данни на държавни органи (Националния осигурителен институт, Националната агенция по приходите, Националната здравноосигурителна каса и нейните регионални каси и други); от общини; от Българския лекарски съюз; от наши устройства за видеонаблюдение и/или за информационна свързаност с ИНТЕРНЕТ и прочие.

FiHealth обработва Вашите лични данни при прилагане на редица технически и организационни мерки за сигурност, посредством различни операции по обработване (в това число, но не само чрез: събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване), извършвани ръчно и автоматично. Видът и начинът на извършване на конкретните операции по обработване зависят от поставените цели на обработването и от бизнес процесите, свързани с тези цели. В хода на дейността си по обработване, FiHealth е възможно да използва обработващи, по отношение на които осъществява контрол за спазване на изискванията за високо ниво на сигурност и конфиденциалност на обработваните лични данни.

Важно е да отчитате, че както посочихме по-горе, Вашето съгласие за обработване на лични данни, не е единственото законово основание, с което FiHealth обосновава своята дейност по обработване на данни. Поради това, FiHealth ще обработва законосъобразно информация за Вас, дори в случай че не се съгласите изрично с това обработване или пък ако сте дали своето съгласие, сте упражнили правото си да оттеглите така даденото съгласие за обработване.

В тази връзка бихме желали да имате предвид, че за целите, посочени горе, когато съгласието Ви не е необходимо условие за обработването на личните Ви данни, FiHealth може да иска предоставяне от Вас на информация или да разкрива/предоставя на трети лице такава информация на основание, свързано с реализирането и на негови законни/легитимни интереси (например с оглед сигурност на помещенията и сградите или с оглед успешното провеждане на неговата търговска дейност и прочие). Сигурността на Вашите данни е приоритет за нас и независимо от необходимостта от реализирането на законни/легитимни интереси на FiHealth, за защитата на Вашите данни ще бъдат прилагани подходящи технически и организационни мерки за защита.

Спецификите на търговската дейност на FiHealth изискват обработването на лични данни и поради това е важно да отчитате факта, че ако не желаете да ни предоставите някои от поисканите от нас данни, е възможно FiHealth да не може да Ви предложи/предостави услугите, от които имате нужда, или съдействието, което изисквате. Предвид факта, че предоставяме медицински услуги, е възможно да Ви предоставим услуги при условията на спешност (при минимален обем предоставени Ваши лични данни), но след спасяването на живота и здравето Ви, ние ще трябва да документираме предоставените Ви услуги, защото имаме такива законови задължения, защото получаването на медицински документи за Вашето здраве е Ваше право на основание чл.28б, ал.1 от Закона за здравето и защото това е съществено за проследяването на Вашата здравна история и за провеждането на Вашето лечение или профилактика.

Вашите лични данни е възможно да бъдат обработвани и чрез автоматизирани средства. Такива са например случаите, в които извършваме лабораторни изследвания по Ваше искане. Работим с апаратура, която е програмирана по начин, който автоматизирано изготвя, анализира и предоставя резултати от Вашите изследвания, за да можем бързо и ефективно да отговорим на Вашите нужди и очаквания.

Кой ще има достъп до личните Ви данни?

FiHealth гарантира, че личните Ви данни ще бъдат обработвани само в съответствие с целите, посочени по-нагоре. Във връзка с тези цели, данните Ви могат да бъдат предоставяни/разкривани/предавани на трети лица, действащи като администратори на лични данни, например:

 • Държавни и други публични органи (като общини, органи на вътрешните работи на Република България, Националната агенция по приходите, Националната здравноосигурителна каса и нейните регионални каси, други контролни органи, регионални здравни инспекции, патолози, Министерството на здравеопазването, Националния център по здравна информация, Националния статически институт);
 • Съдилища, прокуратури, нотариуси, частни съдебни изпълнители;
 • Застрахователи, лицензиран по раздел I от приложение №1 или т. 2 или по т. 1 и 2 от раздел ІІ, буква „А“ на приложение №1 към Кодекса за застраховането;
 • Болнични заведения, общо практикуващи лекари, лекари, погребални агенции;
 • Вашия работодател; юридическото лице, изпълняващо функции на “Служба по трудова медицина“.

Във връзка с посочените цели, можем също да предоставяме данните и на лица, действащи като обработващи данните или като съвместни администратори, по отношение на които FiHealth има качеството администратор, като:

 • Други дружества от групата ни, в това число на “Първа инвестиционна банка“ АД, с което като съвместни администратори обработваме лични данни за определени цели;
 • технически консултанти, адвокати, счетоводители, както и компании, на които предоставяме извършването на конкретни дейност (например IT-поддръжка, куриерски или печатни услуги и др.);
 • Длъжностното ни лице по защита на данните, ако то е външен консултант.

Освен в горните случаи, е възможно да предоставим данните Ви на трети лица:

 • при планирана или действителна реорганизация на FiHealth като сливане, продажба на предприятие, както и всякакво друго отчуждаване на част от нашата дейност или активи, включително при производство по несъстоятелност;
 • за да спазим юридическо задължение, включително и например производство, инициирано по Ваш сигнал/жалба;
 • за да осигурим своевременното и точно развитие на производства по разследване на пътни инциденти.

Както посочихме по-горе, сигурността на Вашите данни е приоритет за нас и поради това FiHealth няма да разкрива/предоставя/предава Ваши данни на трети лица, които нямат обосновано право да узнаят информация за Вас.

Къде ще се обработват Вашите лични данни?

Вашите данни основно се обработват на територията на Република България и в рамките на Европейския съюз. В редки случаи, личните Ви данни могат да бъдат обработвани и извън Европейския съюз, като винаги ще са налице договорни ограничения във връзка с конфиденциалността и защитата на данните в съответствие с приложимите изисквания на действащото в Република България законодателство. Подобно обработване на лични данни извън територията на Европейския съюз е възможно да се случи при използването на информационни услуги за комуникация (включително и по Ваша инициатива) – например чрез имейли или приложения за комуникация, когато използваните имейл сървъри са базирани на хардуерни устройства, намиращи се извън територията на Европейския съюз.

По повод мястото на обработване на Вашите данни следва да се посочи, че FiHealth е възможно да използва и “клауд“ технологии за обработването на Вашите данни. В тази връзка бихме желали да знаете, че практиката на FiHealth изисква сключването на договор с доставчиците на подобни технологии, който съдържа изрични инструкции относно мерките за защита на данните и на тяхната конфиденциалност, които доставчиците са задължени да спазват. В случай че ангажираните от FiHealth обработващи ползват за целите на тяхната дейност подобни технологии, FiHealth поставя изисквания към обработващите и следи те също да прилагат и изискват от доставчиците на “клауд“ технологии прилагането на високо ниво на защита на обработваните от тези технологии данни. Независимо от посоченото е важно да се отчита факта, че доставчиците на “клауд“ услуги и технологии по подразбиране прилагат засилени мерки за защита, предоставящи значително високо ниво на защита на данните.

Какви са Вашите права във връзка с личните Ви данни?

Възприетите от нас практики и методики за защита на данните и осигуряване на информационната сигурност задават параметрите на установените мерки, които са насочени към:

 • гарантиране на конфиденциалност на информацията чрез прилагане на система от одобрени ограничения върху достъпа и разкриването на информация;
 • осигуряване на цялостност на информацията чрез защита срещу неправомерни изменения или заличаване на информация;
 • осигуряване на достъпност на информацията чрез надежден и навременен достъп до информацията;
 • постигане на отчетност на информацията – чрез въвеждане на контрол върху достъпа и правата върху информационните системи.

В качеството Ви на субект на лични данни, по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (“Общия регламент за защита на данните“), Вие имате следните права:

 • право на достъп до Вашите данни – при поискване от Ваша страна, ние ще Ви предоставим информация за Вашите данни, които са в процес на обработване;
 • право на коригиране на Вашите данни – в случай че сметнете, че определени Ваши данни, които обработваме, вече не са актуални или са некоректни поради друга причина, Вие имате право да поискате коригиране на тези данни, които са в процес на обработване;
 • право на изтриване на Вашите данни (право “да бъдеш забравен“) – Вие имате право да поискате изтриване/заличаване на данните, които обработваме за Вас, като ние ще уважим Вашето искане само в случай че за нас вече не е налице законово основание да обработваме Вашите данни. Съответно, възможно да уважим и частично Вашето искане за изтриване/заличаване;
 • право на ограничаване на обработването – Вие имате възможност да упражните това право само когато сте оспорили точността на обработваните Ваши данни, като ограничаването на обработването може да бъде само за срока, в който проверяваме точността на Вашите данни; когато обработването е неправомерно, но Вие се противопоставяте на изтриването на данните; когато ние вече не се нуждаем от Вашите данни за целите на обработването, но Вие като субект на лични данни ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции; когато сте възразили срещу обработването и се очаква проверка дали законните интереси на администратора имат преимущество пред Вашите интереси като субект на лични данни;
 • право на преносимост на данните – Вие можете да поискате от нас да прехвърлим всички или част от Вашите данни, които са в процес на обработване и които Вие лично сте ни предоставили, на Вас или на друг администратор във формат, пригоден за машинно четене, когато обработването на тези данни е на основание Вашето съгласие или на основание изпълнение на договор и когато обработването се осъществява с автоматизирани средства;
 • право на възражение срещу автоматизирано обработване на Вашите данни, срещу обработване чрез профилиране и срещу обработване за целите на директния маркетинг – предоставяме Ви възможност да упражните това Ваше право по всяко време и напълно безплатно;
 • право на информираност за нарушения на сигурността – Вие имате право да бъдете своевременно информирани за всяко нарушение на сигурността на Вашите данни и ние ще изпълним задължението си в тази връзка, като публикуваме на Уебсайта информация за всяко такова нарушение, както и може да Ви изпращаме информация по имейл, когато сте ни предоставили такъв и той е верен;
 • право на възражение срещу обработване за целите на директния маркетинг – Вие имате право, по всяко време и безплатно, да промените маркетинговите си предпочитания и да оттеглите вече дадено съгласие за обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг или да възразите срещу такова обработване;
 • право да оттеглите дадено съгласие за обработване на лични данни – Вие имате право, по всяко време и безплатно, да оттеглите вече дадено от Вас съгласие за обработване на лични данни. Бихме желали да знаете, че съгласието Ви не е единственото основание за обработване на личните Ви данни, поради това е възможно да продължим да обработваме Ваши лични данни и след оттеглянето на Вашето съгласие.

Предвид факта, че FiHealth осъществява контакт (установява правоотношения) с различни категории лица и по различни поводи (включително по повод фактическото Ви и непряко участие в определени събития), то правилното разглеждане на подаденото от Вас заявление за упражняване на права е пряко свързано с точното установяване от Ваша страна на обстоятелства, при които се е наложило за FiHealth да обработва Ваши лични данни.

При упражняването на Вашите права като субект на лични данни, за FiHealth възниква необходимост да изиска и обработва определени Ваши лични данни за целите на установяването и проверката на Вашата самоличност. Като администратор на лични данни FiHealth не само е задължено да осигури начин за упражняването на правата Ви, но е задължено и да гарантира, че тези права ще бъдат упражнявани само от субектите, които действително са титуляри на съответното право, уредено с Общия регламент за защита на данните.

Вашето заявление за упражняване на права, ще бъде разгледано своевременно, в най-общия случай за не повече от 30 (тридесет) календарни дни, освен ако искането Ви не е специфично и не е свързано със задълбочено проучване на информация. Все пак, екипът ни ще направи необходимото, за да Ви информира чрез изпращане на информация по имейл, в случай на забавяне при разглеждането на Вашето заявление. Предвид факта, че FiHealth високо оценява необходимостта от защита на данните, същото е утвърдило и прилага процедура по разглеждане на заявленията за упражняване на права съгласно Общия регламент за защита на данните, в която са разписани и сроковете за обработване и отговор при подаване на заявление за упражняване на права от субект на данни.

В допълнение на гореизложеното е важно да бъдете информирани, че в определени редки хипотези (например смърт на субект на лични данни) Вие можете да упражните и правата и на друг субект на лични данни. В такъв случай, към заявлението (Формуляр за упражняване на права съгласно Общия регламент за защита на данните) ще следва да представите и документи, удостоверяващи връзката Ви (родствената Ви) със субекта на лични данни, чиито права желаете да упражните.

Как можете да възразите срещу обработването на личните Ви данни?

Както посочихме, Вие имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни от FiHealth или да прекратите обработването (вкл. за целите на директния маркетинг). След като ни уведомите за това Ваше желание, ние ще прекратим обработването на личните Ви данни, освен ако същото не е позволено или основателно с оглед наличието на друго законово основание за обработване. Ако в хода на процеса по обработване сме разкрили личните Ви данни на трети лице, ние ще уведомим незабавно тези лица за упражненото от Вас възражение.

Колко дълго FiHealth съхранява личните Ви данни?

Срокът на обработване на Вашите данни също е съобразен с целите на обработването и с нормативните изисквания за съхранение на счетоводна и данъчна информация. Определянето на конкретния срок за съхранение на Вашите лични данни е пряко обусловено от вида на отношенията, които сме установили с Вас и по повод които сме обработвали лични данни за Вас.

Обичайно, FiHealth ще съхранява данни и документи, съдържащи такива данни, за срок от 5 години, след изтичането на календарната година на издаване. FiHealth е утвърдило и прилага график за съхранението на всички видове данни, които обработваме, и следи за спазването му.

FiHealth няма да съхранява Ваши лични данни по-дълго, отколкото е необходимо, и ще ги съхранява само във връзка с целите, за които са били събрани.

Как можете да се свържете с нас?

“Медицински центрове Фи Хелт“ АД

ЕИК: 201327314

Град София, 1700, кв. “Студентски град“, ул. “Проф. Александър Фол“ №2, вход В, етаж 1 (до зала Христо Ботев)

Тел.: 02 / 445 6666

Контакт по имейл можете да осъществите с нас на medc2@fihealth.bg или чрез формата за запитване, публикувана на https://fihealth.bg/mts-fi-health-sofia/kontakti/

Длъжностно лице по защита на данните

Email:

Телефон:

По повод събирането и обработването на лични Ви данни можете да се обръщате и към Комисията за защита на личните данни на адрес: град София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 2; www.cpdp.bg

Кога се актуализира тази Политика?

Преглеждаме настоящата Политика редовно. Актуалната версия може да бъде намерена на нашия сайт: http://www.fihealth.bg/, като ще Ви уведомим за всяка значима промяна, която би могла да Ви касае, посредством публикуване на информация за промените. Последната актуализация на настоящата декларация е от 20.05.2018 год.