Медицински център FiHealth София - Партньори

Ние предлагаме специализирана доболнична медицинска помощ в различни области на медицината

Нашите партньори:

„ФИ ХЕЛТ ЗАСТРАХОВАНЕ „ АД

„ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ„ АД

ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” АД

„Обединен здравно-осигурителен фонд ДОВЕРИЕ ЗАД” АД

ЗД „СЪГЛАСИЕ” АД

ЗК „УНИКА ЖИВОТ„ АД

НЗОК