Санлор – АСИМП – „Индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по Ушно-носни-гърлени болести“ ЕООД