Медицински център Свети Николай Чудотворец ЕООД

Дежурен Кабинет № 19
В работни дни в часовете от 20:00 до 08:00 часа, както и 24 часа в почивните и празнични дни