Болнична база за активно лечение към ВМА – Пловдив

24 – часова неотложна и спешна помощ