Болнична база за активно лечение към ВМА – Плевен

24 – часова неотложна и спешна помощ